Αλλαγή παρόχου - Οφειλή | allaxeparoxo.gr

Μπορώ να αλλάξω πάροχο ρεύματος όταν χρωστάω;

Αρκετοί καταναλωτές αναρωτιούνται αν μπορούν να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον υπάρχει οφειλή στον τρέχων πάροχο. Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή, θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει ξεκινήσει την διαδικασία του επίσημου διακανονισμού με την εταιρεία που ανήκει. Παρακάτω αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι ενδεικτικοί όροι.

  • Φωτοαντίγραφο του επίσημου διακανονισμού, όπου αναγράφονται οι δόσεις.
  • Απόδειξη εξόφλησης πληρωμής της τελευταίας δόσης του διακανονισμού.
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Ο εκάστοτε πάροχος έχει ορίσει ένα ανώτατο ποσό οφειλής, το οποίο διαφοροποιείται στα οικιακά και στα επαγγελματικά τιμολόγια, προκειμένου να δεχτεί έναν νέο πελάτη.

    Αν βρήκατε αύτο το άρθρο χρήσιμο κάντε μας ένα like στο facebook ή ένα follow στο instagram!
    Ευχαριστούμε!