Εισαγωγή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος www.allaxeparoxo.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ημεδαπής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «S.A. SOLUTIONS» (εφ’ εξής η «Εταιρεία»). Σκοπός του διαδικτυακού τόπου www.allaxeparoxo.gr είναι η συγκέντρωση των στοιχείων που οι ίδιοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δίδουν και η προώθηση αυτών στις συνεργαζόμενες εταιρείες στην Ελλάδα με σκοπό την κατάθεση προσφοράς από αυτές απ’ ευθείας (δηλαδή χωρίς τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας) στους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.allaxeparoxo.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.allaxeparoxo.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό η προσεκτική ανάγνωση των όρων και η αποδοχή αυτών κρίνεται απαραίτητη.

Οι χρήστες του διαδικτύου που επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.allaxeparoxo.gr αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: