Όροι Χρήσης

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος www.allaxeparoxo.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ημεδαπής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «S.A SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (εφ’ εξής η «Εταιρεία»). Σκοπός του διαδικτυακού τόπου www.allaxeparoxo.gr είναι η συγκέντρωση των στοιχείων που οι ίδιοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δίδουν και η προώθηση αυτών στις συνεργαζόμενες εταιρείες στην Ελλάδα με σκοπό την κατάθεση προσφοράς από αυτές απ’ ευθείας (δηλαδή χωρίς τη διαμεσολάβηση της Εταιρείας) στους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.allaxeparoxo.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας  www.allaxeparoxo.gr ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Για το λόγο αυτό η προσεκτική ανάγνωση των όρων και η αποδοχή αυτών κρίνεται απαραίτητη.

Οι χρήστες του διαδικτύου που επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.allaxeparoxo.gr αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.allaxeparoxo.gr χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.allaxeparoxo.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά.

Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι ο πάροχος του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών ή/και εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία απέναντι στους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν λάθη ή ελαττώματα ή ελλείψεις ή τεχνικά προβλήματα ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις του Διαδικτύου και των εκεί δραστηριοποιούμενων εταιρειών παρόχων/φορέων ιστοσελίδων.

Η Εταιρεία, για την προώθηση των υπηρεσιών της, χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των πελατών, εφόσον δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους, για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της προς αυτούς.

Οι πελάτες διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία και στα στοιχεία της συγκατάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, ενώ, παράλληλα, μπορούν να επιλέγουν να μην λαμβάνουν τέτοιες εμπορικές επικοινωνίες σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 131/2003.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο www.allaxeparoxo.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Εταιρεία δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης, δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν του δικτυακού τόπου www.allaxeparoxo.gr είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί Εμπορικών Σημάτων. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο www.allaxeparoxo.gr για: 1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο , προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.allaxeparoxo.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του www.allaxeparoxo.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο δικτυακού τόπου, τη διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.allaxeparoxo.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την
εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι επισκέπτες και οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.allaxeparoxo.gr για να μπορέσουν να λάβουν τις προσφορές απ’ ευθείας, αποκλειστικά και μόνον από τις εταιρείες, των οποίων οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι ή σήματα προβάλλονται τόσο στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου όσο και στις φόρμες ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν την φόρμα ενδιαφέροντος με τα ζητούμενα απολύτως απαραίτητα για την λήψη προσφοράς προσωπικά τους στοιχεία, οι οποίεςχαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται μόνο στα απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία όπου ζητούνται.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με τους Νόμους 2472/97 & 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με πρωτοβουλία και υπό τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των χρηστών πραγματοποιείται από την ημεδαπή εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «S.A SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», με σκοπό τη διαβίβασή τους προς τις ως άνω εταιρείες και για τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες με στόχο την βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της. H Εταιρεία καθίσταται «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και δεσμεύεται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από το άρθρο 6 του Ν. 2472/1997.

Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης που αναφέρονται στα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση μέσω e-mail στο info@allaxeparoxo.gr

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα και μόνο προς εκτέλεση του ως άνω σκοπού. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των επισκεπτών σε άλλους τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Καλάθι αγορών

Ζήτησε να σε καλέσουμε χωρίς κόστος!

Οι προσφορές ισχύουν ΜΟΝΟ για νέους πελάτες

Pop-up form